Kategorie

Newsletter

Ochrana soukromí

Základní informace

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o
zákaznících supermarketu. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu
nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo,
které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a
používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen
vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a
zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho
supermarketu. Ze statistických důvodů jsou monitorovány strany, které zákazníci
navštěvují, bez rozlišení jednotlivých zákazníků. Dále jsou archivovány
informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou v maximální možné míře zabezpečena proti
zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony
České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve
znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků firma
Rafia, spol. s r.o. užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a
neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá
společnost Rafia, spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v
rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5
odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Informace o použití dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby Rafia, spol.
s r.o. Evidované údaje nejsou žádným způsobem
poskytovány
třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho e-mailová adresa zařazena
do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu. Informace
o číslech platebních karet a údaje zadávané při platbě platební kartou nejsou v
žádném případě jakkoliv uchovávány a společnost Rafia s r.o. k nim nemá
žádný přístup.

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně